Jana

Schellingová

Position

Partner

Contact

Do spoločnosti Arthur Hunt nastúpila Jana v roku 2005 počas svojho vysokoškolského štúdia andragogiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 2012 sa stala Partnerkou spoločnosti. Je zodpovedná za operatívne a administratívne riadenie slovenskej spoločnosti. Má rozsiahle skúsenosti s realizáciou a vedením executive search projektov pre klientov pôsobiacich najmä v oblasti FMCG, Retailu, Farmácie a Financií.

Počas svojho pôsobenia v Prahe zastrešovala pozíciu Interim HR Partnera v medzinárodnej retailovej sieti. V roku 2011 absolvovala Medzinárodnú školu koučingu, program „Externý profesionálny kouč“. Vzdelanie si doplnila štúdiom MBA v Prahe a absolvovaním CIPD programu, so zameraním na HR manažment. Je certifikovanou konzultantkou pre osobnostné testovanie FACET 5 a má skúsenosti s vedením individuálnych a skupinových career transition programov.

Recent Job Offers

Ďakujeme za Váš záujem spolupracovať v oblasti ďalšieho kariérneho rozvoja s našou spoločnosťou. Zaslaním Vášho životopisu využívate príležitosť oboznámiť nás s Vašimi profesionálnymi skúsenosťami a znalosťami. V prípade vhodného projektu v budúcnosti, Vás budeme s radosťou kontaktovať.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.