Alexandra

Matejčeková

Position

Senior Consultant

Contact

Alexandra, Senior konzultantka, nastúpila do spoločnosti Arthur Hunt v roku 2010. Zameriava sa na rôzne typy pozícií od špecialistov až po stredný a vrcholový manažment vo Výrobe, Strojárstve, Automobilovom priemysle, Obchode a Financiách.

Alexandra získala magisterský titul na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je certifikovanou konzultantkou osobnostných testov Hogan a spolupracuje na programoch Assessment centier.

Recent Job Offers

Ďakujeme za Váš záujem spolupracovať v oblasti ďalšieho kariérneho rozvoja s našou spoločnosťou. Zaslaním Vášho životopisu využívate príležitosť oboznámiť nás s Vašimi profesionálnymi skúsenosťami a znalosťami. V prípade vhodného projektu v budúcnosti, Vás budeme s radosťou kontaktovať.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.