Michal

Strečok

Position

Senior Consultant

Contact

Michal pôsobí v Arthur Hunt od roku 2019 na pozícii Senior konzultant. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti Executive Search a projektov personálneho poradenstva pre domáce a zahraničné spoločnosti v rámci regiónu strednej Európy. Disponuje rozsiahlymi skúsenosťami s riadením a realizáciou poradenských projektov pre klientov z rôznych priemyselných segmentov, vrátane Automotive, Strojárstva, Informačných technológií, Financií. Pôsobil tiež ako Interim HR manažér na strane klienta v oblasti výroby a maloobchodu.

Michal získal magisterský titul na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a vzdelanie si doplnil absolvovaním programu CIPD.

Recent Job Offers

Ďakujeme za Váš záujem spolupracovať v oblasti ďalšieho kariérneho rozvoja s našou spoločnosťou. Zaslaním Vášho životopisu využívate príležitosť oboznámiť nás s Vašimi profesionálnymi skúsenosťami a znalosťami. V prípade vhodného projektu v budúcnosti, Vás budeme s radosťou kontaktovať.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.