Katarína

Lukačková

Position

Office Manager

Contact

Katarína vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia začala pracovať pre Arthur Hunt ako Office Manager a Research Assistant. Neskôr sa niekoľko rokov venovala vlastnému podnikaniu a v roku 2021 veľmi rada využila príležitosť nadviazať na svoje pôvodné pôsobenie a vrátiť sa do Arthur Hunt. Je zodpovedná za back-office aktivity a podieľa sa na projektoch, kde má na starosti mapovanie trhu a identifikáciu potenciálnych kandidátov.

Recent Job Offers

Ďakujeme za Váš záujem spolupracovať v oblasti ďalšieho kariérneho rozvoja s našou spoločnosťou. Zaslaním Vášho životopisu využívate príležitosť oboznámiť nás s Vašimi profesionálnymi skúsenosťami a znalosťami. V prípade vhodného projektu v budúcnosti, Vás budeme s radosťou kontaktovať.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.