Naše služby

Executive Search

Riešenia pre externú / projektovú spoluprácu

Prieskum miezd

Prieskum trhu a identifikácia talentov

Programy pre rozvoj lídrov a talentov

Poradenstvo Plus55

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich službách, napíšte nám správu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich službách, prosím napíšte nám.

Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Ďakujeme za Váš záujem spolupracovať v oblasti ďalšieho kariérneho rozvoja s našou spoločnosťou. Zaslaním Vášho životopisu využívate príležitosť oboznámiť nás s Vašimi profesionálnymi skúsenosťami a znalosťami. V prípade vhodného projektu v budúcnosti, Vás budeme s radosťou kontaktovať.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.