Vedúci oddelenia Simulácií

Region / Región

Required language / Požadovaný jazyk

Angličtina, Nemčina

Client company / Informácie o spoločnosti

Naším klientom je popredná strojárska spoločnosť.

Main tasks / Hlavné úlohy

 • Riadenie oddelenia Simulácií, koordinácia úloh a termínov
 • Zodpovednosť za všetky aktivity súvisiace s návrhom a optimalizáciou výrobných procesov a systémov pomocou digitálnej fabriky
 • Overovanie konfliktných situácií a navrhovanie optimálnych riešení Pomocou virtuálneho testovania
 • Podpora znižovania času na prípravu a nábeh nových výrobkov
 • Zodpovednosť za technické zadania a objednávky pre externé CAE a správu 3D simulačných dát
 • Zúčastňovanie sa na konzultáciách a oponentúrach u firiem, ktoré si dodávajú vlastnú simulačnú analýzu
 • Informovanie členov vedenia spoločnosti o nových trendoch v oblasti simulácií
 • Zabezpečenie súladu s dokumentáciou vychádzajúcou zo systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001 a príručky pre automobilový priemysel VDA 6.4, ako aj podľa ISO 14001 a platnej legislatívy

Requirements / Požiadavky

 • Vysokoškolské vzdelanie technického zamerania
 • Predchádzajúca skúsenosť na obdobnej pozícii v oblasti simulácií procesov a s prácou v softvéri Process Simulate
 • Ovládanie ďalších konštrukčno-simulačných programov (Robcat, Technomatix, Process Designer, Teamcenter, Catia) je vítané
 • Skúsenosti s riadením tímu
 • Dobré výrobno-technické zručnosti
 • Znalosť automotive štandardov a noriem je vítaná
 • Aktívna znalosť nemeckého príp. anglického jazyka
 • Vodičský preukaz sk. B
 • Orientácia na zákazníka
 • Orientácia na výsledky a efektívnosť nákladov
 • Schopnosť riešiť problémy
 • Kreativita, tvorivosť, inovatívnosť
 • Angažovanosť
 • Odolnosť voči stresu
 • Ochota ďalej sa vzdelávať a rozvíjať
 • Samostatnosť
 • Vysoká pracovná etika, rešpektovanie pravidiel
 • Otvorenosť k zmenám, agilita
 • Pozitívny postoj k práci a pracovným povinnostiam
 • Dobrá tímová orientácia a spolupráca
 • Komunikačné a prezentačné zručnosti
 • Schopnosť viesť a motivovať ľudí

Information about salary / Informácia o mzde

Od 2 700 EUR/mesiac

Výsledná mzda bude stanovená na základe seniority a skúseností vybraného kandidáta.

Pre viac informácií o tejto zaujímavej príležitosti, kontaktujte nás kvôli dohodnutiu diskrétneho rozhovoru.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Tento projekt riadi:

Michal STREČOK
strecok@arthur-hunt.sk

Aktuálne otvorené projekty

Ďakujeme za Váš záujem spolupracovať v oblasti ďalšieho kariérneho rozvoja s našou spoločnosťou. Zaslaním Vášho životopisu využívate príležitosť oboznámiť nás s Vašimi profesionálnymi skúsenosťami a znalosťami. V prípade vhodného projektu v budúcnosti, Vás budeme s radosťou kontaktovať.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.