Vedúci oddelenia Simulácií

Region / Región

Required language / Požadovaný jazyk

English, German

Client company / Informácie o spoločnosti

Naším klientom je popredná strojárska spoločnosť.

Main tasks / Hlavné úlohy

 • Riadenie oddelenia Simulácií, koordinácia úloh a termínov
 • Zodpovednosť za všetky aktivity súvisiace s návrhom a optimalizáciou výrobných procesov a systémov pomocou digitálnej fabriky
 • Overovanie konfliktných situácií a navrhovanie optimálnych riešení Pomocou virtuálneho testovania
 • Podpora znižovania času na prípravu a nábeh nových výrobkov
 • Zodpovednosť za technické zadania a objednávky pre externé CAE a správu 3D simulačných dát
 • Zúčastňovanie sa na konzultáciách a oponentúrach u firiem, ktoré si dodávajú vlastnú simulačnú analýzu
 • Informovanie členov vedenia spoločnosti o nových trendoch v oblasti simulácií
 • Zabezpečenie súladu s dokumentáciou vychádzajúcou zo systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001 a príručky pre automobilový priemysel VDA 6.4, ako aj podľa ISO 14001 a platnej legislatívy

Requirements / Požiadavky

 • Vysokoškolské vzdelanie technického zamerania
 • Predchádzajúca skúsenosť na obdobnej pozícii v oblasti simulácií procesov a s prácou v softvéri Process Simulate
 • Ovládanie ďalších konštrukčno-simulačných programov (Robcat, Technomatix, Process Designer, Teamcenter, Catia) je vítané
 • Skúsenosti s riadením tímu
 • Dobré výrobno-technické zručnosti
 • Znalosť automotive štandardov a noriem je vítaná
 • Aktívna znalosť nemeckého príp. anglického jazyka
 • Vodičský preukaz sk. B
 • Orientácia na zákazníka
 • Orientácia na výsledky a efektívnosť nákladov
 • Schopnosť riešiť problémy
 • Kreativita, tvorivosť, inovatívnosť
 • Angažovanosť
 • Odolnosť voči stresu
 • Ochota ďalej sa vzdelávať a rozvíjať
 • Samostatnosť
 • Vysoká pracovná etika, rešpektovanie pravidiel
 • Otvorenosť k zmenám, agilita
 • Pozitívny postoj k práci a pracovným povinnostiam
 • Dobrá tímová orientácia a spolupráca
 • Komunikačné a prezentačné zručnosti
 • Schopnosť viesť a motivovať ľudí

Information about salary / Informácia o mzde

Od 2 700 EUR/mesiac

Výsledná mzda bude stanovená na základe seniority a skúseností vybraného kandidáta.

To find out more about this opportunity, please, contact us for a confidential discussion.


Before sending us your message, please, read and confirm the Consent on processing your personal data.

This project is managed by:

Michal STREČOK
strecok@arthur-hunt.sk

Recent Open projects

Thank you for your interest to cooperate on your further career development with our company. By sending your CV, you are giving us opportunity to find out about your professional experience and knowledge. In case of a suitable project in the future, we will be happy to contact you.


Before sending us your message, please, read and confirm the Consent on processing your personal data.