Vedúci oddelenia Elektrokonštrukcie

Region / Región

Required language / Požadovaný jazyk

Client company / Informácie o spoločnosti

Naším klientom je popredná spoločnosť zaoberajúca sa strojárskou výrobou.

Main tasks / Hlavné úlohy

 • Zabezpečenie prípravy dokumentácie do archívu a výroby
 • Špecifikácia prvkov do elektroinštalácie podľa elektroschém
 • Zadávanie vstupných dát
 • Vytváranie podkladov pre realizovanie zmien v predvýrobných ale aj vo výrobných etapách
 • Zodpovednosť za riešenie elektrických problémov počas výroby
 • Komunikácia s Projektovým manažérom pri výrobe daných zariadení a dielov
 • Navrhovanie možných riešení pri nezhodných výrobkov
 • Zodpovednosť za správnosť dát
 • Navrhovanie elektrickej časti riešenia na základe dopytu od zákazníka
 • Zúčastňovanie sa jednaní priamo u zákazníka, návrh možných riešení na problematické oblastí
 • Zodpovednosť za skresľovanie vstupných projektov
 • Riadenie projektových tímov
 • Zabezpečenie súladu s normami a dokumentáciou vychádzajúcou zo systému riadenia kvality

Requirements / Požiadavky

 • Vysokoškolské vzdelanie technického zamerania
 • Predchádzajúca skúsenosť na obdobnej pozícii v oblasti Elektrokonštrukcie
 • Dobré výrobno-technické znalosti
 • Znalosť noriem v oblasti kvality a automotive kvality
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika v zmysle § 22 Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z.

Information about salary / Informácia o mzde

3 000 EUR / mesiac.

Výsledná mzda bude stanovená na základe seniority a skúseností vybraného kandidáta.

Pre viac informácií o tejto zaujímavej príležitosti, kontaktujte nás kvôli dohodnutiu diskrétneho rozhovoru.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Tento projekt riadi:

Jana SCHELLINGOVÁ
jana.schellingova@arthur-hunt.sk

Aktuálne otvorené projekty

Ďakujeme za Váš záujem spolupracovať v oblasti ďalšieho kariérneho rozvoja s našou spoločnosťou. Zaslaním Vášho životopisu využívate príležitosť oboznámiť nás s Vašimi profesionálnymi skúsenosťami a znalosťami. V prípade vhodného projektu v budúcnosti, Vás budeme s radosťou kontaktovať.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.