Vedúci oddelenia Elektrokonštrukcie

Region / Región

Required language / Požadovaný jazyk

Client company / Informácie o spoločnosti

Naším klientom je popredná spoločnosť zaoberajúca sa strojárskou výrobou.

Main tasks / Hlavné úlohy

 • Zabezpečenie prípravy dokumentácie do archívu a výroby
 • Špecifikácia prvkov do elektroinštalácie podľa elektroschém
 • Zadávanie vstupných dát
 • Vytváranie podkladov pre realizovanie zmien v predvýrobných ale aj vo výrobných etapách
 • Zodpovednosť za riešenie elektrických problémov počas výroby
 • Komunikácia s Projektovým manažérom pri výrobe daných zariadení a dielov
 • Navrhovanie možných riešení pri nezhodných výrobkov
 • Zodpovednosť za správnosť dát
 • Navrhovanie elektrickej časti riešenia na základe dopytu od zákazníka
 • Zúčastňovanie sa jednaní priamo u zákazníka, návrh možných riešení na problematické oblastí
 • Zodpovednosť za skresľovanie vstupných projektov
 • Riadenie projektových tímov
 • Zabezpečenie súladu s normami a dokumentáciou vychádzajúcou zo systému riadenia kvality

Requirements / Požiadavky

 • Vysokoškolské vzdelanie technického zamerania
 • Predchádzajúca skúsenosť na obdobnej pozícii v oblasti Elektrokonštrukcie
 • Dobré výrobno-technické znalosti
 • Znalosť noriem v oblasti kvality a automotive kvality
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika v zmysle § 22 Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z.

Information about salary / Informácia o mzde

3 000 EUR / mesiac.

Výsledná mzda bude stanovená na základe seniority a skúseností vybraného kandidáta.

To find out more about this opportunity, please, contact us for a confidential discussion.


Before sending us your message, please, read and confirm the Consent on processing your personal data.

This project is managed by:

Jana SCHELLINGOVÁ
jana.schellingova@arthur-hunt.sk

Recent Open projects

Thank you for your interest to cooperate on your further career development with our company. By sending your CV, you are giving us opportunity to find out about your professional experience and knowledge. In case of a suitable project in the future, we will be happy to contact you.


Before sending us your message, please, read and confirm the Consent on processing your personal data.