Senior stavebný projektant / Stavebný inžinier

Sector / Sektor

Region / Región

Required language / Požadovaný jazyk

Client company / Informácie o spoločnosti

Naším klientom je popredná architektonická a projektová spoločnosť.

Main tasks / Hlavné úlohy

 •  Návrh a technická realizácia investičných projektov podľa požiadaviek klienta
 • Príprava technickej dokumentácie spojenej s projektom
 • Úprava projektov pre jednotlivé stupne PD
 • Zodpovednosť za odbornú správnosť projektu
 • Analýza a príprava technických riešení pred a počas trvania projektu
 • Návrh stavby v súlade s platnými STN, príp. vykonávacími a inými predpismi
 • Hľadanie a navrhovanie kvalitných a ekonomicky výhodných riešení pre projekt
 • Profesionálna komunikácia s ostatnými stranami zúčastňujúcimi sa na projekte
 • Hľadanie moderných a kreatívnych riešení v súlade s požiadavkami klienta
 • Prezentácia vlastných návrhov pred klientom
 • Práca a projektovanie v programe ARCHICAD
 • Tvorba BIM modelu v LOD podľa stupňa PD

Requirements / Požiadavky

 • VŠ vzdelanie v technickom obore stavebného zamerania
 • Prax na obdobnej pozícii
 • Znalosť platných noriem a vyhlášok týkajúcich sa projektovania a stavebných konštrukcií
 • Dobré PC zručnosti (MS Office)
 • Výborná znalosť ArchiCAD
 • Znalosť angličtiny výhodou
 • Výborné technické a praktické myslenie
 • Zmysel pre detail

Information about salary / Informácia o mzde

2.500 (brutto) EUR / mesiac

Výsledná mzda bude stanovená na základe seniority a skúseností vybraného kandidáta.

Pre viac informácií o tejto zaujímavej príležitosti, kontaktujte nás kvôli dohodnutiu diskrétneho rozhovoru.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Tento projekt riadi:

Jana SCHELLINGOVÁ
jana.schellingova@arthur-hunt.sk

Aktuálne otvorené projekty

Ďakujeme za Váš záujem spolupracovať v oblasti ďalšieho kariérneho rozvoja s našou spoločnosťou. Zaslaním Vášho životopisu využívate príležitosť oboznámiť nás s Vašimi profesionálnymi skúsenosťami a znalosťami. V prípade vhodného projektu v budúcnosti, Vás budeme s radosťou kontaktovať.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.