Senior stavebný projektant / Stavebný inžinier

Sector / Sektor

Region / Región

Required language / Požadovaný jazyk

Client company / Informácie o spoločnosti

Naším klientom je popredná architektonická a projektová spoločnosť.

Main tasks / Hlavné úlohy

 •  Návrh a technická realizácia investičných projektov podľa požiadaviek klienta
 • Príprava technickej dokumentácie spojenej s projektom
 • Úprava projektov pre jednotlivé stupne PD
 • Zodpovednosť za odbornú správnosť projektu
 • Analýza a príprava technických riešení pred a počas trvania projektu
 • Návrh stavby v súlade s platnými STN, príp. vykonávacími a inými predpismi
 • Hľadanie a navrhovanie kvalitných a ekonomicky výhodných riešení pre projekt
 • Profesionálna komunikácia s ostatnými stranami zúčastňujúcimi sa na projekte
 • Hľadanie moderných a kreatívnych riešení v súlade s požiadavkami klienta
 • Prezentácia vlastných návrhov pred klientom
 • Práca a projektovanie v programe ARCHICAD
 • Tvorba BIM modelu v LOD podľa stupňa PD

Requirements / Požiadavky

 • VŠ vzdelanie v technickom obore stavebného zamerania
 • Prax na obdobnej pozícii
 • Znalosť platných noriem a vyhlášok týkajúcich sa projektovania a stavebných konštrukcií
 • Dobré PC zručnosti (MS Office)
 • Výborná znalosť ArchiCAD
 • Znalosť angličtiny výhodou
 • Výborné technické a praktické myslenie
 • Zmysel pre detail

Information about salary / Informácia o mzde

2.500 (brutto) EUR / mesiac

Výsledná mzda bude stanovená na základe seniority a skúseností vybraného kandidáta.

To find out more about this opportunity, please, contact us for a confidential discussion.


Before sending us your message, please, read and confirm the Consent on processing your personal data.

This project is managed by:

Jana SCHELLINGOVÁ
jana.schellingova@arthur-hunt.sk

Recent Open projects

Thank you for your interest to cooperate on your further career development with our company. By sending your CV, you are giving us opportunity to find out about your professional experience and knowledge. In case of a suitable project in the future, we will be happy to contact you.


Before sending us your message, please, read and confirm the Consent on processing your personal data.