NOVINKY

Psychodiagnostika a osobnostné dotazníky

Chceli by sme upriamiť pozornosť našich klientov a kandidátov na aktuálne a často využívané nástroje v oblasti psychodiagnostiky. Radi by ste napomohli Vášmu sebapoznaniu? Zlepšili fungovanie tímov?

Naša spoločnosť ponúka na výber osobnostné dotazníky: Hogan a Facet5.

Hogan HPI dotazník je určený na meranie osobnosti vo vzťahu k pracovnému výkonu, identifikuje hlboko integrované osobné charakteristiky, ktoré ovplyvňujú to, ako jednotlivci pristupujú k práci a interakcii s ostatnými.

Hogan HDS dotazník poskytuje pohľad na jedenásť „vykoľajovacích“ tendencií, ktoré, ak sú podnecované stresom, tlakom alebo nudou, sú schopné brániť pracovným vzťahom, ovplyvňovať štýl vedenia, brzdiť produktivitu a obmedzovať celkový kariérny potenciál a efektivitu zamestnanca.

Hogan MVPI identifikuje základné hodnoty, ciele a záujmy osoby, prostredie, v ktorom bude zamestnanec podávať najlepšie výkony a získa najväčšiu motiváciu.

Facet5 je osobnostný dotazník, ktorý je špeciálne navrhnutý psychológmi pre použitie manažmentom organizácií. Poskytuje súhrnnú správu o tom, ako sa zamestnanec správa na pracovisku: aktuálne správanie, ako ho najlepšie riadiť, jeho najsilnejšie stránky a jeho individuálne pracovné preferencie.

Naše skúsené certifikované konzultantky Vám radi poskytnú viac informácii. Kontaktujte nás na office@arthur-hunt.sk.

Ďakujeme za Váš záujem spolupracovať v oblasti ďalšieho kariérneho rozvoja s našou spoločnosťou. Zaslaním Vášho životopisu využívate príležitosť oboznámiť nás s Vašimi profesionálnymi skúsenosťami a znalosťami. V prípade vhodného projektu v budúcnosti, Vás budeme s radosťou kontaktovať.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.