Výrobný manažér

Sector / Sektor

Region / Región

Required language / Požadovaný jazyk

Angličtina, Nemčina

Client company / Informácie o spoločnosti

Naším klientom je slovenská spoločnosť s dlhoročnou tradíciou v oblasti chemickej výroby.

Main tasks / Hlavné úlohy

 • Riadenie výrobných pracovníkov v 4-zmennej prevádzke
 • Zodpovednosť za tvorbu a plnenie výrobného plánu podľa požiadaviek Obchodného úseku
 • Tvorba, implementácia a výkon manažérskych procesov vo výrobe
 • Motivácia a hodnotenie pracovníkov výroby
 • Podpora spolupráce s ostatnýmioddeleniami ako aj aktívna komunikácia s ostatnými oddeleniami o aktuálnom stave výroby
 • Zodpovednosť za dodržiavanie pravidiel BOZP a správne používanie OPP na pracovisku
 • Kooperácia pri zavádzaní nových technológií na zlepšenie produktov a procesov s cieľom zabezpečiť konkurencieschopnosť
 • Zabezpečenie dôsledného dodržiavania pracovných postupov a pravidiel
 • Podpora pri riešenie reklamácií zákazníkov v súlade s priemyselnými štandardmi
 • Reportovanie Riaditeľovi závodu

Requirements / Požiadavky

 • Vysokoškolské vzdelanie I., II. alebo III. stupňa (ideálne technickeho zamerania)
 • Minimálne 5 rokov praxe v oblasti riadenia a plánovania výroby
 • Predchádzajúca pracovná skúsenosť s riadením výrobných pracovníkov v 4-zmennej prevádzke
 • Veľmi dobrá znalosť pFMEA (8D report, 5Why, Ishikawa diagram, Kaizen, atď.), Lean Process / Manufacturing a continuous improvement metodík vo výrobnom prostredí
 • Veľmi dobrá znalosť auditov výrobných procesov
 • Znalosť v oblasti podnikového manažérskeho účtovníctva
 • PC užívateľ – znalosť MS Office, ERP
 • Aktívna znalosť anglického alebo nemeckého jazyka
 • Vodičský preukaz sk. B
 • Organizačné schopnosti
 • Prirodzená autorita
 • Dôslednosť, precíznosť
 • Zodpovednosť
 • Silná orientácia na cieľ
 • Vysoký stupeň flexibility
 • Proaktívny prístup

Information about salary / Informácia o mzde

Od 3 000 EUR/mesiac

Výsledná mzda bude stanovená na základe skúseností a seniority vybraného kandidáta.

Pre viac informácií o tejto zaujímavej príležitosti, kontaktujte nás kvôli dohodnutiu diskrétneho rozhovoru.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Tento projekt riadi:

Alexandra MATEJČEKOVÁ
matejcekova@arthur-hunt.sk

Aktuálne otvorené projekty

Ďakujeme za Váš záujem spolupracovať v oblasti ďalšieho kariérneho rozvoja s našou spoločnosťou. Zaslaním Vášho životopisu využívate príležitosť oboznámiť nás s Vašimi profesionálnymi skúsenosťami a znalosťami. V prípade vhodného projektu v budúcnosti, Vás budeme s radosťou kontaktovať.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.