Vedúca zdravotná sestra

Sector / Sektor

Region / Región

Required language / Požadovaný jazyk

Angličtina

Client company / Informácie o spoločnosti

Naším klientom je súkromná klinika pôsobiaca v Bratislavskom kraji.

Main tasks / Hlavné úlohy

 • Poskytovanie základnej a špecializovanej ošetrovateľskej starostlivosti a jej supervízia (podávanie injekcií a infúzií, odber krvi, asistencia pri odborných vyšetreniach)
 • Riadenie, plánovanie a kontrola práce malého tímu Zdravotných sestier
 • Starostlivosť / denná komunikácia s klientmi v slovenskom a anglickom jazyku
 • Práca s informačným systémom pri administrácii lekárskej agendy

Requirements / Požiadavky

 • Vzdelanie v odbore Všeobecná sestra, odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Viacročná (minimálne 5-ročná) prax na pozícii Vrchnej / Senior zdravotnej sestry
 • Znalosť anglického jazyka na úrovni pokročilý
 • PC užívateľ
 • Organizačné a riadiace schopnosti
 • Komunikačné zručnosti
 • Orientácia na klienta a cieľ

Information about salary / Informácia o mzde

2 400 EUR/mesiac.

Výsledná mzda bude stanovená na základe skúseností a seniority vybraného kandidáta.

Pre viac informácií o tejto zaujímavej príležitosti, kontaktujte nás kvôli dohodnutiu diskrétneho rozhovoru.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Tento projekt riadi:

Jana SCHELLINGOVÁ
jana.schellingova@arthur-hunt.sk

Aktuálne otvorené projekty

Ďakujeme za Váš záujem spolupracovať v oblasti ďalšieho kariérneho rozvoja s našou spoločnosťou. Zaslaním Vášho životopisu využívate príležitosť oboznámiť nás s Vašimi profesionálnymi skúsenosťami a znalosťami. V prípade vhodného projektu v budúcnosti, Vás budeme s radosťou kontaktovať.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.