Špecialista expanzie

Sector / Sektor

Region / Región

Required language / Požadovaný jazyk

Angličtina

Client company / Informácie o spoločnosti

Naším klientom je medzinárodná obchodná spoločnosť.

Main tasks / Hlavné úlohy

 • Vyhľadávanie nových príležitostí na expanziu spoločnosti
 • Zabezpečenie projektových analýz súvisiacich s potenciálnymi projektmi, následné zabezpečenie včasných odsúhlasení analýz
 • Vedenie rokovaní s vlastníkmi nehnuteľností a zohľadňovanie všetkých vzťahov s tým spojených
 • Budovanie a udržiavanie kontaktov s príslušnými úradmi a organizáciami
 • Zabezpečenie efektívneho a bezproblémového priebehu všetkých procesov v rámci oddelenia, a dodržanie stanovených úloh a smerníc vzťahujúce sa na oddelenie
 • Spracovanie korektných a plnohodnotných dát od spoľahlivých inštitúcií na vytváranie projektových analýz
 • Vypracovávanie rozsiahlych popisov polohy pozemkov v rámci projektovej analýzy zahrňujúcej skúšku infraštruktúry a charakter pozemkov
 • Preverovanie a spracovávanie špecifických dát súvisiacich s expanziou.
 • Primerané zohľadňovanie konkurencie pri hodnotení expanzných lokalít
 • Zabezpečenie všetkých legislatívnych a ostatných nevyhnutných náležitostí danej krajiny nevyhnutných ku začatiu výstavby nových predajní
 • Konečné vysporiadanie vlasteneckých vzťahov majiteľov nehnuteľností plánovaných na expanziu
 • Oceňovanie a hrubá analýza nákladov expanzných projektov
 • Spoločné zhodnocovanie projektov s Technickým oddelením
 • Optimálna a efektívna komunikácia so všetkými osobami a oddeleniami zainteresovanými v danom procese
 • Pravidelné informovanie a prezentácia statusov vedeniu spoločnosti (priamy nadriadený je Vedúci oddelenia expanzie)
 • Poradenstvo, podpora, plánovanie a spolupráca pri formovaní efektívnej politiky expanzie spoločnosti, presadzovanie projektov v oblasti expanzie
 • Spolupráca s projektmi a pracovnými skupinami, ktoré súvisia s činnosťou expanzného plánovania
 • Vecná kontrola a spracovanie faktúr súvisiacich s pridelenou agendou a projektmi
 • V prípade potreby podpora a spolupráca na rôznych národných / medzinárodných projektoch

Requirements / Požiadavky

 • Dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie, technické / stavebné zameranie je výhodou
 • Pracovné skúsenosti v uvedenej oblasti v rozsahu aspoň 3 roky
 • Skúsenosti so stykom s úradmi
 • Záujem a informovanosť v oblasti politickej a kultúrnej situácie danej krajiny
 • PC znalosti na pokročilej úrovni
 • Vodičský preukaz skupiny B – aktívny vodič podmienkou
 • Znalosť nemeckého alebo anglického jazyka na úrovní optimálne B2 (aspoň B1)
 • Obchodnícke myslenie
 • Analytické a koncepčné schopnosti
 • Schopnosť presadiť sa a presvedčiť
 • Cieľavedomosť
 • Sociálne a medzi-kulturálne kompetencie
 • Ochota cestovať, spoľahlivosť a vysoké nasadenie
 • Silná osobnosť, komunikatívnosť a ochota učiť sa
 • Tímová spolupráca

Information about salary / Informácia o mzde

2 500 EUR (brutto) / mesiac. Výsledná mzda bude stanovená na základe skúseností a seniority vybraného kandidáta.

Pre viac informácií o tejto zaujímavej príležitosti, kontaktujte nás kvôli dohodnutiu diskrétneho rozhovoru.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Tento projekt riadi:

Alexandra MATEJČEKOVÁ
matejcekova@arthur-hunt.sk

Aktuálne otvorené projekty

Ďakujeme za Váš záujem spolupracovať v oblasti ďalšieho kariérneho rozvoja s našou spoločnosťou. Zaslaním Vášho životopisu využívate príležitosť oboznámiť nás s Vašimi profesionálnymi skúsenosťami a znalosťami. V prípade vhodného projektu v budúcnosti, Vás budeme s radosťou kontaktovať.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.