Riaditeľ spoločnosti

Region / Región

Required language / Požadovaný jazyk

Angličtina

Client company / Informácie o spoločnosti

Naším klientom je popredná spoločnosť pôsobiaca v oblasti automatizácie.

Main tasks / Hlavné úlohy

 • Komplexné riadenie spoločnosti s cieľom dosahovania cieľov definovaných podnikateľským a strategickým plánom
 • Metodické riadenie spoločnosti v oblasti optimalizácie bilancie spoločnosti, tvorby a hodnotenia cash-flow firmy, forecastov a ročného podnikateľského plánu
 • Zodpovednosť za napĺňanie finančných cieľov riadenej Business Unit (BU) definovaných strategickým  a podnikateľským plánom
 • Príprava a pravidelný update stratégie BU
 • Komplexné riadenie BU a implementácia stratégie BU v súlade s platnou externou legislatívou a manažmentom modelom skupiny
 • Zodpovednosť za odchýlkové riadenie – identifikácia odchýlok od PP, návrh a realizácia opatrení na elimináciu odchýlok
 • Riadenie vzťahov v rámci spoločnosti
 • Zodpovednosť za rozvoj top manažment BU v súlade s plánom ich rozvoja
 • Rozvoj vzťahov so zákazníkmi
 • Príprava podkladov pre zasadnutia Dozornej rady a Predstavenstva skupiny
 • Pravidelné reportovanie Dozornej rade a Predstavenstvu skupiny
 • Zodpovednosť za plnenie operatívnych úloh zo zasadnutia Dozornej rady a Predstavenstva skupiny

Requirements / Požiadavky

 • Vysokoškolské vzdelanie
 • Minimálne 8-ročná prax v oblasti výroby (automatiácia)
 • Dobré výrobno-technické, obchodné a ekonomické znalosti
 • Skúsenosti s nastavovaním a riadením rozpočtu
 • Znalosť noriem ISO 9001, VDA 6.4, ISO 14001:2004
 • Skúsenosti s riadením projektov
 • Aktívna znalosť anglického jazyka
 • Pokročilý používateľ PC
 • Vodičský preukaz skupiny B

Information about salary / Informácia o mzde

8.000 EUR / mesiac

Výsledná mzda bude stanovená na základe seniority a skúseností vybraného kandidáta.

Pre viac informácií o tejto zaujímavej príležitosti, kontaktujte nás kvôli dohodnutiu diskrétneho rozhovoru.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Tento projekt riadi:

Katarína BITTALOVÁ
bittalova@arthur-hunt.sk

Aktuálne otvorené projekty

Ďakujeme za Váš záujem spolupracovať v oblasti ďalšieho kariérneho rozvoja s našou spoločnosťou. Zaslaním Vášho životopisu využívate príležitosť oboznámiť nás s Vašimi profesionálnymi skúsenosťami a znalosťami. V prípade vhodného projektu v budúcnosti, Vás budeme s radosťou kontaktovať.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.