Riaditeľ realizácie stavieb

Sector / Sektor

Region / Región

Required language / Požadovaný jazyk

Angličtina

Client company / Informácie o spoločnosti

Naším klientom je významná projektová a architektonická spoločnosť.

Main tasks / Hlavné úlohy

 • Vedenie Strediska realizácie stavieb, riadenie prípravy zákaziek a organizácie zákazkových činností, manažment obchodu a marketingu
 • Tvorba cien a kalkulácií, príprava ponúk realizácií stavieb
 • Príprava a kontrola zmlúv o dielo, zodpovednosť za zmluvné vzťahy s dodávateľmi a investormi
 • Koordinácia priebehu realizácie a manažmentu stavieb, výber subdodávateľov
 • Zodpovednosť za kvalitu práce, dodržanie zmluvných podmienok a termínov
 • Zabezpečenie dodržiavania a kontroly implementácie integrovaného manažérskeho systému podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 27001 v rámci realizácie stavieb
 • Príprava podkladov k fakturácii výkonov realizácie stavieb
 • Kontrola priebehu reklamačného konania zákaziek
 • Príprava, priebežná aktualizácia, riadenie implementácie obchodnej stratégie firmy v súlade so strategickými cieľmi spoločnosti
 • Stanovenie obchodného plánu strediska, vytýčených cieľov a dohlaď nad jeho plnením
 • Rozvoj vzťahov s kľúčovými zákazníkmi firmy
 • Monitorovanie a analyzovanie trhu a vývojových trendov a iniciácia a koordinácia akčných plánov k prenikaniu na nové trhy
 • Reprezentovanie firmy na rokovaniach s obchodnými partnermi, potenciálnymi zákazníkmi a ďalšími subjektami, na konferenciách a podobne
 • Vedenie, motivácia, hodnotenie a kontrola výkonu podriadených pracovníkov v rámci strediska

Requirements / Požiadavky

 • Stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore Stavebníctvo
 • Predchádzajúca pracovná skúsenosť na podobnej pozícii
 • Skúsenosť s riadením ľudí
 • Aktívna znalosť anglického jazyka
 • PC používateľ: znalosť práce s MS Excel, MS Word, MS Outlook
 • Vodičský preukaz sk. B
 • Zodpovednosť
 • Samostatnosť
 • Pracovitosť
 • Flexibilita
 • Kreativita
 • Lojalita
 • Tímová spolupráca

Information about salary / Informácia o mzde

Od 3 000 EUR / mesiac.

Výsledná mzda bude stanovená na základe skúseností a seniority vybraného kandidáta.

Pre viac informácií o tejto zaujímavej príležitosti, kontaktujte nás kvôli dohodnutiu diskrétneho rozhovoru.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Tento projekt riadi:

Alexandra MATEJČEKOVÁ
matejcekova@arthur-hunt.sk

Aktuálne otvorené projekty

Ďakujeme za Váš záujem spolupracovať v oblasti ďalšieho kariérneho rozvoja s našou spoločnosťou. Zaslaním Vášho životopisu využívate príležitosť oboznámiť nás s Vašimi profesionálnymi skúsenosťami a znalosťami. V prípade vhodného projektu v budúcnosti, Vás budeme s radosťou kontaktovať.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.