Personalista

Sector / Sektor

Region / Región

Required language / Požadovaný jazyk

Angličtina

Client company / Informácie o spoločnosti

Naším klientom je medzinárodná výrobná spoločnosť.

Main tasks / Hlavné úlohy

 • Zodpovednosť za nábor zamestnancov na priame pozície do výroby, vrátane náboru zahraničných zamestnancov
 • Spolupráca s personálnymi agentúrami
 • Zodpovednosť za agendu spojenú s prijímaním zamestnancov z tretích krajín
 • Organizácia onboardingu
 • Príprava prezentácií a reportov pre vedenie a centrálu do zahraničia
 • Poskytovanie podpory pre zamestnancom

Requirements / Požiadavky

 • Skúsenosti s náborom zamestnancov, ako aj s náborom zamestnancov zo zahraničia
 • Dobrá znalosť postupov pri nábore zamestnancov zo zahraničia, vrátane potrebnej dokumentácie a komunikácie s príslušnými úradmi
 • Veľmi dobrá znalosť práce s PC
 • Znalosť anglického jazyka na základnej komunikačnej úrovni
 • Dobré komunikačné a prezentačné zručnosti
 • Schopnosť pracovať samostatne a prejavovať inovatívnosť v riešení problémov
 • Schopnosť pracovať v stresových situáciách

Information about salary / Informácia o mzde

Od 1 600 EUR (brutto) / mesiac + mesačný bonus

Výsledná mzda bude stanovená na základe skúseností a seniority vybraného kandidáta.

Pre viac informácií o tejto zaujímavej príležitosti, kontaktujte nás kvôli dohodnutiu diskrétneho rozhovoru.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Tento projekt riadi:

Alexandra MATEJČEKOVÁ
matejcekova@arthur-hunt.sk

Aktuálne otvorené projekty

Ďakujeme za Váš záujem spolupracovať v oblasti ďalšieho kariérneho rozvoja s našou spoločnosťou. Zaslaním Vášho životopisu využívate príležitosť oboznámiť nás s Vašimi profesionálnymi skúsenosťami a znalosťami. V prípade vhodného projektu v budúcnosti, Vás budeme s radosťou kontaktovať.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.