Operations Manager

Sector / Sektor

Region / Región

Required language / Požadovaný jazyk

Angličtina

Client company / Informácie o spoločnosti

Naším klientom je menšia výrobná spoločnosť s dlhoročnou tradíciou v oblasti chemickej výroby.

Main tasks / Hlavné úlohy

 • Riadenie Výrobného úseku, Technického úseku, Internej logistiky a Obstarávania (spolu do 70 zamestnancov)
 • Delegovanie zodpovedností a dohľad nad prácou manažérov jednotlivých úsekov
 • Podpora komunikácie a spolupráce medzi jednotlivými oddeleniami
 • Zabezpečenie plynulého chodu výroby
 • Riešenie problémov
 • Zodpovednosť za zefektívňovanie interných procesov a optimalizáciu nákladov
 • Podpora nových projektov
 • Organizácia a vedenie pravidelných porád
 • Podpora a rozvoj podriadených zamestnancov
 • Príprava reportov a prehľadov

Requirements / Požiadavky

 • Vysokoškolské vzdelanie
 • Predchádzajúca skúsenosť na riadiacej pozícií v oblasti výroby
 • Skúseností s operatívnym riadením výroby, koordináciou výrobných a technických tímov
 • Ovládanie FMEA a štatistického vyhodnocovania
 • Orientácia v pracovno-právnej legislatíve, vrátane BOZP noriem
 • Pokročilý PC užívateľ
 • Aktívna znalosť anglického jazyka
 • Znalosť nemeckého jazyka je výhodou
 • Profesionálne vystupovanie
 • Silné manažérske zručnosti – schopnosť usmerňovať, koučovať a rozvíjať kolegov
 • Prirodzená autorita
 • Silné komunikačné zručnosti
 • Dobré analytické myslenie a úsudok
 • Samostatnosť
 • Inovatívnosť
 • Dôslednosť, precíznosť
 • Zodpovednosť
 • Silná orientácia na cieľ
 • Vysoký stupeň flexibility
 • Proaktívny prístup

Information about salary / Informácia o mzde

Od 4 500 EUR/mesiac

Výsledná mzda bude stanovená na základe skúseností a seniority vybraného kandidáta.

Pre viac informácií o tejto zaujímavej príležitosti, kontaktujte nás kvôli dohodnutiu diskrétneho rozhovoru.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Tento projekt riadi:

Alexandra MATEJČEKOVÁ
matejcekova@arthur-hunt.sk

Aktuálne otvorené projekty

Ďakujeme za Váš záujem spolupracovať v oblasti ďalšieho kariérneho rozvoja s našou spoločnosťou. Zaslaním Vášho životopisu využívate príležitosť oboznámiť nás s Vašimi profesionálnymi skúsenosťami a znalosťami. V prípade vhodného projektu v budúcnosti, Vás budeme s radosťou kontaktovať.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.