Operations Manager

Region / Región

Required language / Požadovaný jazyk

Angličtina, Nemčina

Client company / Informácie o spoločnosti

Naším klientom je popredná výrobná spoločnosť pôsobiaca v oblasti montáže a demontáže výrobných liniek.

Main tasks / Hlavné úlohy

 • Komplexná zodpovednosť za operatívne riadenie spoločnosti v súlade s platnou legislatívou a výkon činností súvisiacich s tvorbou stratégie a procesmi smerujúcimi k napĺňaniu stanovených cieľov Majiteľom spoločnosti
 • Komunikáciu s domácimi a zahraničnými zákazníkmi – účasť na obchodno-technických rokovaniach; spracovanie dopytov; príprava podkladov pre uzatvorenie zmluvy vrátane záruk a poistení; v prípade potreby spolupráca so špecialistami obchodného práva a bankovníctva
 • Zodpovednosť za uzatvorenie zmlúv / objednávok a ich dodatkov so zákazníkom
 • Vedenie projektov – koordinácia a prideľovanie úloh Projektovým manažérom tak, aby projekty boli materiálne, personálne aj finančne zabezpečené, tiež Office Managerovi, Účtovníkovi a Správcovi majetku; riadenie a rozvoj zvereného tímu
 • Objednávanie zmluvne dohodnutých výrobkov a služieb
 • Reportovanie na pravidelných poradách Majiteľovi spoločnosti
 • Zodpovednosť za dodržanie dodacích termínov a v prípade potreby zabezpečenie úprav podpísaných kúpnych zmlúv, zmlúv o dielo, respektíve potvrdených objednávok
 • Samostatné riešenie všetkých reklamačných a iných kvalitatívnych problémov
 • Vyhodnotenie správy po ukončení projektu po stránke ekonomickej
 • Spracovanie databázy o konkurenčných cenách, zmluvných vzťahoch a iných dokumentoch nevyhnutých pre obchodné činnosti
 • Zodpovednosť za podklady pre vystavenie faktúr a iných účtovných a daňových podkladov, ich archiváciu, vystavovanie dobropisov a ťarchopisov
 • Vymáhanie pohľadávok od zákazníkov
 • Zodpovednosť za odovzdanie technickej dokumentácie, sprievodnej dokumentácie, návodov, noriem, ak je to zmluvne požadované
 • Manažment záručného a pozáručného servisu v rámci projektov v zmysle dohodnutých zmlúv (vrátane školiacich činností a poradenstva)
 • Zabezpečenie vykonania previerky stavebnej pripravenosti k montáži u zákazníka pred zahájením montáže; organizačná príprava realizácie prác vykonávania funkčných a garančných skúšok a prebratia zariadenia zákazníkom

Requirements / Požiadavky

 • ​Stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie
 • Minimálne 10 rokov odbornej praxe vo výrobnej spoločnosti a minimálne 3 roky riadiacich skúseností
 • Výrobno-technické znalosti
 • Znalosť noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015
 • Aktívna znalosť anglického alebo nemeckého jazyka (úroveň B2)
 • PC užívateľ – znalosť Microsoft Office a Recru výhodouVodičský preukaz sk. B
 • Obchodné a ekonomické zručnosti
 • Strategické myslenie
 • Inovatívnosť
 • Komunikačné zručnosti
 • Analytické schopnosti a úsudok

Information about salary / Informácia o mzde

5.000 EUR / mesiac alebo dohodou.

Výsledná mzda bude stanovená na základe skúseností a seniority vybraného kandidáta.

Pre viac informácií o tejto zaujímavej príležitosti, kontaktujte nás kvôli dohodnutiu diskrétneho rozhovoru.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Tento projekt riadi:

Katarína BITTALOVÁ
bittalova@arthur-hunt.sk

Aktuálne otvorené projekty

Ďakujeme za Váš záujem spolupracovať v oblasti ďalšieho kariérneho rozvoja s našou spoločnosťou. Zaslaním Vášho životopisu využívate príležitosť oboznámiť nás s Vašimi profesionálnymi skúsenosťami a znalosťami. V prípade vhodného projektu v budúcnosti, Vás budeme s radosťou kontaktovať.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.