Maintenance Manager

Region / Región

Required language / Požadovaný jazyk

Angličtina

Client company / Informácie o spoločnosti

Our client is an international manufacturing company, based in the Košice region.

Main tasks / Hlavné úlohy

 • Managing the Maintenance Department, supporting smooth running of production processes
 • Leading the Maintenance Team (Maintenance Supervisors, Maintenance Engineers and Maintenance Technicians)
 • Ensuring overall preventive and predictive maintenance of machinery and equipment
 • Being responsible for facility maintenance
 • Planning, implementing subcontracting, supervising and evaluation all maintenance activities
 • Ensuring compliance with the Code of Ethics and Management Code
 • Being responsible for achievement of key performance indicators in the assigned area
 • Participating in procurement of production equipment
 • Defining technical specifications of equipment in cooperation with the Manufacturing Engineering Department
 • Providing technical support for engineering change management process
 • Updating standards, job descriptions and work instructions in the entrusted area
 • Participating in set-up of plant layout in order to support launch of new products
 • Coordinating installation of new machines and equipment
 • Being responsible for administration of spare parts for machines and equipment
 • Having responsibility for the computer-supported maintenance management system
 • Ensuring compliance with HSE regulations
 • Managing maintenance costs and CAPEX of the plant
 • Planning, monitoring and coordinating work of external companies as regards quality, costs, delivery deadlines
 • Monitoring energy consumption in the plant (water, electricity, heat, gas, compressed air, LPG, etc.) and emission values, checking prices invoiced by external suppliers
 • Ensuring building maintenance, service inspections of the building’s technological equipment – sprinkler system, air conditioning, cooling water, utility water, compressed air)
 • Carrying out regular safety inspections of the building and equipment, proposing improvements
 • Identifying purchasing needs and monitoring stock of material needed for facility and equipment maintenance
 • Supporting constant improvement of plant performance
 • Leading monthly information meetings of the Maintenance Department
 • Reporting directly to the Plant Manager
 • Acting as member of the Plant Management Committee

Requirements / Požiadavky

 • Secondary School or University education (preferred specialization in Industrial Engineering, Automotive Production, Electrical Engineering or Mechanical Engineering
 • Minimum 5 years of experience on a similar position in a manufacturing company (automotive production is preferred)
 • Demonstrable experience in managing of machine and equipment maintenance processes, with responsibility for leading maintenance staff
 • Knowledge of Kanban, 5S, TPM, 8D is welcome
 • Basic knowledge of financial management tools and processes (budgeting of OPEX and CAPEX, costs´ management)
 • Good overview of legislative standards related to machinery and equipment and facility operation
 • Active knowledge of English language
 • Advanced PC user
 • International mindset
 • Responsible
 • Ability to cooperate with other functions
 • Stress-resistant
 • Decision-maker
 • Assertive
 • Good communication skills
 • Ability to lead a team

Information about salary / Informácia o mzde

4 000 EUR/month + bonuses + company car

The final salary amount will be defined based on the successful candidate´s experience and seniority.

Pre viac informácií o tejto zaujímavej príležitosti, kontaktujte nás kvôli dohodnutiu diskrétneho rozhovoru.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Tento projekt riadi:

Katarína BITTALOVÁ
bittalova@arthur-hunt.sk

Aktuálne otvorené projekty

Ďakujeme za Váš záujem spolupracovať v oblasti ďalšieho kariérneho rozvoja s našou spoločnosťou. Zaslaním Vášho životopisu využívate príležitosť oboznámiť nás s Vašimi profesionálnymi skúsenosťami a znalosťami. V prípade vhodného projektu v budúcnosti, Vás budeme s radosťou kontaktovať.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.