Lekár

Sector / Sektor

Region / Región

Required language / Požadovaný jazyk

Client company / Informácie o spoločnosti

Našim klientom je spoločnosť, ktorá je vedúcim prevádzkovateľom kúpeľníctva a hotelierstva na Slovensku.

Main tasks / Hlavné úlohy

 • Vykonávanie vstupných, kontrolných a výstupných vyšetrení, ordinovanie pomocných vyšetrení, stanovovanie individuálneho liečebného programu
 • Spracovanie zdravotnej dokumentácie v elektronickej a papierovej forme
 • Posudzovanie indikácie kúpeľnej liečby
 • Spolupráca so Zdravotnou sestrou ako aj s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi
 • Dodržiavanie zásad účelnej farmakoterapie, hygienických a protiepidemických noriem
 • Podieľanie sa na zdravotnej výchove kúpeľných pacientov
 • Aktívne zapájanie sa do prednáškovej činnosti
 • Spolupráca s Vedúcim lekárom, Vedúcim fyzioterapeutom
 • Vykonávanie lekárskych pohotovostných služieb

Requirements / Požiadavky

 • Atestovaný lekár, preferovaná je špecializácia v odbore Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Reumatológia, prípadne Ortopédia, Neurológia, Interná medicína alebo Všeobecné lekárstvo
 • Práca je vhodná aj pre absolventov Lekárskej fakulty, s predpokladom zaradenia do špecializačného štúdia v odbore Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • Aktívna znalosť slovenského alebo českého jazyka
 • Znalosť cudzieho jazyka (nemčiny, angličtiny alebo ruštiny) je vítaná
 • Profesionálne vystupovanie
 • Príjemná komunikácia a trpezlivosť
 • Empatický, citlivý prístup
 • Samostatnosť
 • Zodpovednosť

Information about salary / Informácia o mzde

Výsledná mzda bude stanovená na základe skúseností a seniority vybraného kandidáta.

Pre viac informácií o tejto zaujímavej príležitosti, kontaktujte nás kvôli dohodnutiu diskrétneho rozhovoru.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Tento projekt riadi:

Jana SCHELLINGOVÁ
jana.schellingova@arthur-hunt.sk

Aktuálne otvorené projekty

Ďakujeme za Váš záujem spolupracovať v oblasti ďalšieho kariérneho rozvoja s našou spoločnosťou. Zaslaním Vášho životopisu využívate príležitosť oboznámiť nás s Vašimi profesionálnymi skúsenosťami a znalosťami. V prípade vhodného projektu v budúcnosti, Vás budeme s radosťou kontaktovať.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.