Continuous Improvement Manager

Sector / Sektor

Region / Región

Required language / Požadovaný jazyk

Angličtina

Client company / Informácie o spoločnosti

Our client is an international manufacturing company.

Main tasks / Hlavné úlohy

 • Ensuring the Lean Manufacturing principles will be followed and developed in a production environment
 • Enabling plenty of opportunities to influence lean way of manufacturing in a production plant
 • Providing Lean Manufacturing knowledge support to the factory management and operatives
 • Measuring and analyzing all time manufacturing process flow and defining critical process parameters
 • Defining process schemes for all critical parameters, then introducing relevant process control instructions to production
 • Being responsible for finding solutions that will increase productivity, inventory waste reduction, safety, profitability and quality using knowledge and experience in Lean Manufacturing and lean waste elimination practices
 • Identifying projects and opportunities by consulting, leading, defining, developing and implementing continuous improvement activities that drive results on continuous improvement projects
 • Monitoring the new processes to ensure that they work as intended and preparing and presenting reports that demonstrate the effectiveness of new processes
 • Leading value stream mapping exercises to determine and evaluate business improvement areas focusing on flow and elimination of waste
 • Continuously seeking out opportunities for improvements and reapply best practises within the manufacturing site

Requirements / Požiadavky

 • Minimally 3 years’ experience with implementing new production methods (e.g. 5S, SMED, Lean Manufacturing, VSM)
 • Experienced trainings in the area of Lean, Six Sigma
 • Active knowledge of English language
 • PC skills
 • Ability to demonstrate critical thinking skills including analytical skills
 • Communication and presentation skills
 • Good teaching skills
 • Structured and systematic approach
 • Organizational and planning skills
 • Orientation on hitting and exceeding targets

Information about salary / Informácia o mzde

From 3 000 EUR / month.

The final salary amount will be defined based on the successful candidate´s experience and seniority.

Pre viac informácií o tejto zaujímavej príležitosti, kontaktujte nás kvôli dohodnutiu diskrétneho rozhovoru.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Tento projekt riadi:

Alexandra MATEJČEKOVÁ
matejcekova@arthur-hunt.sk

Aktuálne otvorené projekty

Ďakujeme za Váš záujem spolupracovať v oblasti ďalšieho kariérneho rozvoja s našou spoločnosťou. Zaslaním Vášho životopisu využívate príležitosť oboznámiť nás s Vašimi profesionálnymi skúsenosťami a znalosťami. V prípade vhodného projektu v budúcnosti, Vás budeme s radosťou kontaktovať.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.