Business Development Manager / pre oblasť finančných produktov

Sector / Sektor

Region / Región

Required language / Požadovaný jazyk

Angličtina

Client company / Informácie o spoločnosti

Naším klientom je popredná spoločnosť v oblasti finančného poradenstva a sprostredkovania finančných služieb a produktov.

Main tasks / Hlavné úlohy

 • Rozvíjanie biznisu spoločnosti v nových krajinách; hľadanie nových obchodných príležitostí
 • Budovanie a rozširovanie distribučných kanálov v súlade so stratégiou spoločnosti
 • Účasť na riadení spoločnosti, spoluzodpovednosť za strategické rozhodnutia (komunikácia priamo s predstavenstvom spoločnosti)
 • Reportovanie Výkonnému riaditeľovi spoločnosti
 • Komunikácia so súčasnými obchodnými partnermi spoločnosti
 • Aktívne rozširovanie siete Obchodníkov v rámci spoločnosti
 • Monitoring trhu a konkurencie – prinášanie inovatívnych riešení
 • Vedenie obchodných stretnutí, vyjednávanie obchodných podmienok, udržiavanie obchodných štandardov
 • Optimalizovanie obchodnej stratégie spoločnosti s cieľom maximalizácie vybraných ukazovateľov
 • Zastrešovanie marketingových aktivít a projektov spoločnosti
 • Aktívna účasť na obchodných stretnutiach, seminároch a prezentáciách spoločnosti a jej dcérskych spoločností
 • Aktívna komunikácia so zástupcami spoločnosti na všetkých úrovniach manažmentu
 • Reprezentácia spoločnosti a zodpovednosť za obchodné výsledky jemu pridelených projektov
 • Manažovanie činnosti zamestnancov v rámci pobočiek / dcérskych spoločností
 • Supervízia jednotlivých kľúčových projektov
 • Koordinácia obchodných a realizačných aktivít firmy
 • Zodpovednosť za obchodnú, personálnu a projektovú stránku riadenia pridelených úloh
 • Dohľad nad dodržiavaním stanovenej firemnej etikety, predpisov, procesov a štandardov spoločnosti

Requirements / Požiadavky

 • Vysokoškolské vzdelanie
 • Minimálne 5-ročná prax na obdobnej pozícii v oblasti obchodu s finančnými produktami,
 • Predchádzajúca pracovná skúsenosť zo spoločnosti pôsobiacej v oblasti sprostredkovania finančných produktov a služieb / finančného poradenstva
 • Aktívna znalosť anglického jazyka
 • PC užívateľ
 • Vodičský preukaz sk. B
 • Zdravá ambicióznosť
 • Ochota cestovať
 • Komunikatívnosť; vyjednávacie a argumentačné schopnosti
 • Analytické a strategické myslenie
 • Organizačné a riadiace schopnosti
 • Samostatnosť a rozhodnosť
 • Orientácia na výsledky
 • Odolnosť voči stresu

Information about salary / Informácia o mzde

3 500 EUR/mesiac

Výsledná mzda bude stanovená na základe seniority a skúseností vybraného kandidáta.

Pre viac informácií o tejto zaujímavej príležitosti, kontaktujte nás kvôli dohodnutiu diskrétneho rozhovoru.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Tento projekt riadi:

Jana SCHELLINGOVÁ
jana.schellingova@arthur-hunt.sk

Aktuálne otvorené projekty

Ďakujeme za Váš záujem spolupracovať v oblasti ďalšieho kariérneho rozvoja s našou spoločnosťou. Zaslaním Vášho životopisu využívate príležitosť oboznámiť nás s Vašimi profesionálnymi skúsenosťami a znalosťami. V prípade vhodného projektu v budúcnosti, Vás budeme s radosťou kontaktovať.


Pred odoslaním správy, prosím, prečítajte si a potvrďte Súhlas so spracúvaním osobných údajov.