Výrobný manažér

Sector / Sektor

Region / Región

Required language / Požadovaný jazyk

English, German

Client company / Informácie o spoločnosti

Naším klientom je slovenská spoločnosť s dlhoročnou tradíciou v oblasti chemickej výroby.

Main tasks / Hlavné úlohy

 • Riadenie výrobných pracovníkov v 4-zmennej prevádzke
 • Zodpovednosť za tvorbu a plnenie výrobného plánu podľa požiadaviek Obchodného úseku
 • Tvorba, implementácia a výkon manažérskych procesov vo výrobe
 • Motivácia a hodnotenie pracovníkov výroby
 • Podpora spolupráce s ostatnýmioddeleniami ako aj aktívna komunikácia s ostatnými oddeleniami o aktuálnom stave výroby
 • Zodpovednosť za dodržiavanie pravidiel BOZP a správne používanie OPP na pracovisku
 • Kooperácia pri zavádzaní nových technológií na zlepšenie produktov a procesov s cieľom zabezpečiť konkurencieschopnosť
 • Zabezpečenie dôsledného dodržiavania pracovných postupov a pravidiel
 • Podpora pri riešenie reklamácií zákazníkov v súlade s priemyselnými štandardmi
 • Reportovanie Riaditeľovi závodu

Requirements / Požiadavky

 • Vysokoškolské vzdelanie I., II. alebo III. stupňa (ideálne technickeho zamerania)
 • Minimálne 5 rokov praxe v oblasti riadenia a plánovania výroby
 • Predchádzajúca pracovná skúsenosť s riadením výrobných pracovníkov v 4-zmennej prevádzke
 • Veľmi dobrá znalosť pFMEA (8D report, 5Why, Ishikawa diagram, Kaizen, atď.), Lean Process / Manufacturing a continuous improvement metodík vo výrobnom prostredí
 • Veľmi dobrá znalosť auditov výrobných procesov
 • Znalosť v oblasti podnikového manažérskeho účtovníctva
 • PC užívateľ – znalosť MS Office, ERP
 • Aktívna znalosť anglického alebo nemeckého jazyka
 • Vodičský preukaz sk. B
 • Organizačné schopnosti
 • Prirodzená autorita
 • Dôslednosť, precíznosť
 • Zodpovednosť
 • Silná orientácia na cieľ
 • Vysoký stupeň flexibility
 • Proaktívny prístup

Information about salary / Informácia o mzde

Od 3 000 EUR/mesiac

Výsledná mzda bude stanovená na základe skúseností a seniority vybraného kandidáta.

To find out more about this opportunity, please, contact us for a confidential discussion.


Before sending us your message, please, read and confirm the Consent on processing your personal data.

This project is managed by:

Alexandra MATEJČEKOVÁ
matejcekova@arthur-hunt.sk

Recent Open projects

Thank you for your interest to cooperate on your further career development with our company. By sending your CV, you are giving us opportunity to find out about your professional experience and knowledge. In case of a suitable project in the future, we will be happy to contact you.


Before sending us your message, please, read and confirm the Consent on processing your personal data.