Vedúca zdravotná sestra

Region / Región

Required language / Požadovaný jazyk

English

Client company / Informácie o spoločnosti

Naším klientom je súkromná klinika pôsobiaca v Bratislavskom kraji.

Main tasks / Hlavné úlohy

 • Poskytovanie základnej a špecializovanej ošetrovateľskej starostlivosti a jej supervízia (podávanie injekcií a infúzií, odber krvi, asistencia pri odborných vyšetreniach)
 • Riadenie, plánovanie a kontrola práce malého tímu Zdravotných sestier
 • Starostlivosť / denná komunikácia s klientmi v slovenskom a anglickom jazyku
 • Práca s informačným systémom pri administrácii lekárskej agendy

Requirements / Požiadavky

 • Vzdelanie v odbore Všeobecná sestra, odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Viacročná (minimálne 5-ročná) prax na pozícii Vrchnej / Senior zdravotnej sestry
 • Znalosť anglického jazyka na úrovni pokročilý
 • PC užívateľ
 • Organizačné a riadiace schopnosti
 • Komunikačné zručnosti
 • Orientácia na klienta a cieľ

Information about salary / Informácia o mzde

2 400 EUR/mesiac.

Výsledná mzda bude stanovená na základe skúseností a seniority vybraného kandidáta.

To find out more about this opportunity, please, contact us for a confidential discussion.


Before sending us your message, please, read and confirm the Consent on processing your personal data.

This project is managed by:

Jana SCHELLINGOVÁ
jana.schellingova@arthur-hunt.sk

Recent Open projects

Thank you for your interest to cooperate on your further career development with our company. By sending your CV, you are giving us opportunity to find out about your professional experience and knowledge. In case of a suitable project in the future, we will be happy to contact you.


Before sending us your message, please, read and confirm the Consent on processing your personal data.