Špecialista expanzie

Region / Región

Required language / Požadovaný jazyk

English

Client company / Informácie o spoločnosti

Naším klientom je medzinárodná obchodná spoločnosť.

Main tasks / Hlavné úlohy

 • Vyhľadávanie nových príležitostí na expanziu spoločnosti
 • Zabezpečenie projektových analýz súvisiacich s potenciálnymi projektmi, následné zabezpečenie včasných odsúhlasení analýz
 • Vedenie rokovaní s vlastníkmi nehnuteľností a zohľadňovanie všetkých vzťahov s tým spojených
 • Budovanie a udržiavanie kontaktov s príslušnými úradmi a organizáciami
 • Zabezpečenie efektívneho a bezproblémového priebehu všetkých procesov v rámci oddelenia, a dodržanie stanovených úloh a smerníc vzťahujúce sa na oddelenie
 • Spracovanie korektných a plnohodnotných dát od spoľahlivých inštitúcií na vytváranie projektových analýz
 • Vypracovávanie rozsiahlych popisov polohy pozemkov v rámci projektovej analýzy zahrňujúcej skúšku infraštruktúry a charakter pozemkov
 • Preverovanie a spracovávanie špecifických dát súvisiacich s expanziou.
 • Primerané zohľadňovanie konkurencie pri hodnotení expanzných lokalít
 • Zabezpečenie všetkých legislatívnych a ostatných nevyhnutných náležitostí danej krajiny nevyhnutných ku začatiu výstavby nových predajní
 • Konečné vysporiadanie vlasteneckých vzťahov majiteľov nehnuteľností plánovaných na expanziu
 • Oceňovanie a hrubá analýza nákladov expanzných projektov
 • Spoločné zhodnocovanie projektov s Technickým oddelením
 • Optimálna a efektívna komunikácia so všetkými osobami a oddeleniami zainteresovanými v danom procese
 • Pravidelné informovanie a prezentácia statusov vedeniu spoločnosti (priamy nadriadený je Vedúci oddelenia expanzie)
 • Poradenstvo, podpora, plánovanie a spolupráca pri formovaní efektívnej politiky expanzie spoločnosti, presadzovanie projektov v oblasti expanzie
 • Spolupráca s projektmi a pracovnými skupinami, ktoré súvisia s činnosťou expanzného plánovania
 • Vecná kontrola a spracovanie faktúr súvisiacich s pridelenou agendou a projektmi
 • V prípade potreby podpora a spolupráca na rôznych národných / medzinárodných projektoch

Requirements / Požiadavky

 • Dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie, technické / stavebné zameranie je výhodou
 • Pracovné skúsenosti v uvedenej oblasti v rozsahu aspoň 3 roky
 • Skúsenosti so stykom s úradmi
 • Záujem a informovanosť v oblasti politickej a kultúrnej situácie danej krajiny
 • PC znalosti na pokročilej úrovni
 • Vodičský preukaz skupiny B – aktívny vodič podmienkou
 • Znalosť nemeckého alebo anglického jazyka na úrovní optimálne B2 (aspoň B1)
 • Obchodnícke myslenie
 • Analytické a koncepčné schopnosti
 • Schopnosť presadiť sa a presvedčiť
 • Cieľavedomosť
 • Sociálne a medzi-kulturálne kompetencie
 • Ochota cestovať, spoľahlivosť a vysoké nasadenie
 • Silná osobnosť, komunikatívnosť a ochota učiť sa
 • Tímová spolupráca

Information about salary / Informácia o mzde

2 500 EUR (brutto) / mesiac. Výsledná mzda bude stanovená na základe skúseností a seniority vybraného kandidáta.

To find out more about this opportunity, please, contact us for a confidential discussion.


Before sending us your message, please, read and confirm the Consent on processing your personal data.

This project is managed by:

Alexandra MATEJČEKOVÁ
matejcekova@arthur-hunt.sk

Recent Open projects

Thank you for your interest to cooperate on your further career development with our company. By sending your CV, you are giving us opportunity to find out about your professional experience and knowledge. In case of a suitable project in the future, we will be happy to contact you.


Before sending us your message, please, read and confirm the Consent on processing your personal data.