Riaditeľ spoločnosti

Region / Región

Required language / Požadovaný jazyk

English

Client company / Informácie o spoločnosti

Naším klientom je popredná spoločnosť pôsobiaca v oblasti automatizácie.

Main tasks / Hlavné úlohy

 • Komplexné riadenie spoločnosti s cieľom dosahovania cieľov definovaných podnikateľským a strategickým plánom
 • Metodické riadenie spoločnosti v oblasti optimalizácie bilancie spoločnosti, tvorby a hodnotenia cash-flow firmy, forecastov a ročného podnikateľského plánu
 • Zodpovednosť za napĺňanie finančných cieľov riadenej Business Unit (BU) definovaných strategickým  a podnikateľským plánom
 • Príprava a pravidelný update stratégie BU
 • Komplexné riadenie BU a implementácia stratégie BU v súlade s platnou externou legislatívou a manažmentom modelom skupiny
 • Zodpovednosť za odchýlkové riadenie – identifikácia odchýlok od PP, návrh a realizácia opatrení na elimináciu odchýlok
 • Riadenie vzťahov v rámci spoločnosti
 • Zodpovednosť za rozvoj top manažment BU v súlade s plánom ich rozvoja
 • Rozvoj vzťahov so zákazníkmi
 • Príprava podkladov pre zasadnutia Dozornej rady a Predstavenstva skupiny
 • Pravidelné reportovanie Dozornej rade a Predstavenstvu skupiny
 • Zodpovednosť za plnenie operatívnych úloh zo zasadnutia Dozornej rady a Predstavenstva skupiny

Requirements / Požiadavky

 • Vysokoškolské vzdelanie
 • Minimálne 8-ročná prax v oblasti výroby (automatiácia)
 • Dobré výrobno-technické, obchodné a ekonomické znalosti
 • Skúsenosti s nastavovaním a riadením rozpočtu
 • Znalosť noriem ISO 9001, VDA 6.4, ISO 14001:2004
 • Skúsenosti s riadením projektov
 • Aktívna znalosť anglického jazyka
 • Pokročilý používateľ PC
 • Vodičský preukaz skupiny B

Information about salary / Informácia o mzde

8.000 EUR / mesiac

Výsledná mzda bude stanovená na základe seniority a skúseností vybraného kandidáta.

To find out more about this opportunity, please, contact us for a confidential discussion.


Before sending us your message, please, read and confirm the Consent on processing your personal data.

This project is managed by:

Katarína BITTALOVÁ
bittalova@arthur-hunt.sk

Recent Open projects

Thank you for your interest to cooperate on your further career development with our company. By sending your CV, you are giving us opportunity to find out about your professional experience and knowledge. In case of a suitable project in the future, we will be happy to contact you.


Before sending us your message, please, read and confirm the Consent on processing your personal data.