Riaditeľ realizácie stavieb

Sector / Sektor

Region / Región

Required language / Požadovaný jazyk

English

Client company / Informácie o spoločnosti

Naším klientom je významná projektová a architektonická spoločnosť.

Main tasks / Hlavné úlohy

 • Vedenie Strediska realizácie stavieb, riadenie prípravy zákaziek a organizácie zákazkových činností, manažment obchodu a marketingu
 • Tvorba cien a kalkulácií, príprava ponúk realizácií stavieb
 • Príprava a kontrola zmlúv o dielo, zodpovednosť za zmluvné vzťahy s dodávateľmi a investormi
 • Koordinácia priebehu realizácie a manažmentu stavieb, výber subdodávateľov
 • Zodpovednosť za kvalitu práce, dodržanie zmluvných podmienok a termínov
 • Zabezpečenie dodržiavania a kontroly implementácie integrovaného manažérskeho systému podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 27001 v rámci realizácie stavieb
 • Príprava podkladov k fakturácii výkonov realizácie stavieb
 • Kontrola priebehu reklamačného konania zákaziek
 • Príprava, priebežná aktualizácia, riadenie implementácie obchodnej stratégie firmy v súlade so strategickými cieľmi spoločnosti
 • Stanovenie obchodného plánu strediska, vytýčených cieľov a dohlaď nad jeho plnením
 • Rozvoj vzťahov s kľúčovými zákazníkmi firmy
 • Monitorovanie a analyzovanie trhu a vývojových trendov a iniciácia a koordinácia akčných plánov k prenikaniu na nové trhy
 • Reprezentovanie firmy na rokovaniach s obchodnými partnermi, potenciálnymi zákazníkmi a ďalšími subjektami, na konferenciách a podobne
 • Vedenie, motivácia, hodnotenie a kontrola výkonu podriadených pracovníkov v rámci strediska

Requirements / Požiadavky

 • Stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore Stavebníctvo
 • Predchádzajúca pracovná skúsenosť na podobnej pozícii
 • Skúsenosť s riadením ľudí
 • Aktívna znalosť anglického jazyka
 • PC používateľ: znalosť práce s MS Excel, MS Word, MS Outlook
 • Vodičský preukaz sk. B
 • Zodpovednosť
 • Samostatnosť
 • Pracovitosť
 • Flexibilita
 • Kreativita
 • Lojalita
 • Tímová spolupráca

Information about salary / Informácia o mzde

Od 3 000 EUR / mesiac.

Výsledná mzda bude stanovená na základe skúseností a seniority vybraného kandidáta.

To find out more about this opportunity, please, contact us for a confidential discussion.


Before sending us your message, please, read and confirm the Consent on processing your personal data.

This project is managed by:

Alexandra MATEJČEKOVÁ
matejcekova@arthur-hunt.sk

Recent Open projects

Thank you for your interest to cooperate on your further career development with our company. By sending your CV, you are giving us opportunity to find out about your professional experience and knowledge. In case of a suitable project in the future, we will be happy to contact you.


Before sending us your message, please, read and confirm the Consent on processing your personal data.