Personalista

Sector / Sektor

Region / Región

Required language / Požadovaný jazyk

English

Client company / Informácie o spoločnosti

Naším klientom je medzinárodná výrobná spoločnosť.

Main tasks / Hlavné úlohy

 • Zodpovednosť za nábor zamestnancov na priame pozície do výroby, vrátane náboru zahraničných zamestnancov
 • Spolupráca s personálnymi agentúrami
 • Zodpovednosť za agendu spojenú s prijímaním zamestnancov z tretích krajín
 • Organizácia onboardingu
 • Príprava prezentácií a reportov pre vedenie a centrálu do zahraničia
 • Poskytovanie podpory pre zamestnancom

Requirements / Požiadavky

 • Skúsenosti s náborom zamestnancov, ako aj s náborom zamestnancov zo zahraničia
 • Dobrá znalosť postupov pri nábore zamestnancov zo zahraničia, vrátane potrebnej dokumentácie a komunikácie s príslušnými úradmi
 • Veľmi dobrá znalosť práce s PC
 • Znalosť anglického jazyka na základnej komunikačnej úrovni
 • Dobré komunikačné a prezentačné zručnosti
 • Schopnosť pracovať samostatne a prejavovať inovatívnosť v riešení problémov
 • Schopnosť pracovať v stresových situáciách

Information about salary / Informácia o mzde

Od 1 600 EUR (brutto) / mesiac + mesačný bonus

Výsledná mzda bude stanovená na základe skúseností a seniority vybraného kandidáta.

To find out more about this opportunity, please, contact us for a confidential discussion.


Before sending us your message, please, read and confirm the Consent on processing your personal data.

This project is managed by:

Alexandra MATEJČEKOVÁ
matejcekova@arthur-hunt.sk

Recent Open projects

Thank you for your interest to cooperate on your further career development with our company. By sending your CV, you are giving us opportunity to find out about your professional experience and knowledge. In case of a suitable project in the future, we will be happy to contact you.


Before sending us your message, please, read and confirm the Consent on processing your personal data.