Operations Manager

Sector / Sektor

Region / Región

Required language / Požadovaný jazyk

English

Client company / Informácie o spoločnosti

Naším klientom je menšia výrobná spoločnosť s dlhoročnou tradíciou v oblasti chemickej výroby.

Main tasks / Hlavné úlohy

 • Riadenie Výrobného úseku, Technického úseku, Internej logistiky a Obstarávania (spolu do 70 zamestnancov)
 • Delegovanie zodpovedností a dohľad nad prácou manažérov jednotlivých úsekov
 • Podpora komunikácie a spolupráce medzi jednotlivými oddeleniami
 • Zabezpečenie plynulého chodu výroby
 • Riešenie problémov
 • Zodpovednosť za zefektívňovanie interných procesov a optimalizáciu nákladov
 • Podpora nových projektov
 • Organizácia a vedenie pravidelných porád
 • Podpora a rozvoj podriadených zamestnancov
 • Príprava reportov a prehľadov

Requirements / Požiadavky

 • Vysokoškolské vzdelanie
 • Predchádzajúca skúsenosť na riadiacej pozícií v oblasti výroby
 • Skúseností s operatívnym riadením výroby, koordináciou výrobných a technických tímov
 • Ovládanie FMEA a štatistického vyhodnocovania
 • Orientácia v pracovno-právnej legislatíve, vrátane BOZP noriem
 • Pokročilý PC užívateľ
 • Aktívna znalosť anglického jazyka
 • Znalosť nemeckého jazyka je výhodou
 • Profesionálne vystupovanie
 • Silné manažérske zručnosti – schopnosť usmerňovať, koučovať a rozvíjať kolegov
 • Prirodzená autorita
 • Silné komunikačné zručnosti
 • Dobré analytické myslenie a úsudok
 • Samostatnosť
 • Inovatívnosť
 • Dôslednosť, precíznosť
 • Zodpovednosť
 • Silná orientácia na cieľ
 • Vysoký stupeň flexibility
 • Proaktívny prístup

Information about salary / Informácia o mzde

Od 4 500 EUR/mesiac

Výsledná mzda bude stanovená na základe skúseností a seniority vybraného kandidáta.

To find out more about this opportunity, please, contact us for a confidential discussion.


Before sending us your message, please, read and confirm the Consent on processing your personal data.

This project is managed by:

Alexandra MATEJČEKOVÁ
matejcekova@arthur-hunt.sk

Recent Open projects

Thank you for your interest to cooperate on your further career development with our company. By sending your CV, you are giving us opportunity to find out about your professional experience and knowledge. In case of a suitable project in the future, we will be happy to contact you.


Before sending us your message, please, read and confirm the Consent on processing your personal data.