Operations Manager

Region / Región

Required language / Požadovaný jazyk

English, German

Client company / Informácie o spoločnosti

Naším klientom je popredná výrobná spoločnosť pôsobiaca v oblasti montáže a demontáže výrobných liniek.

Main tasks / Hlavné úlohy

 • Komplexná zodpovednosť za operatívne riadenie spoločnosti v súlade s platnou legislatívou a výkon činností súvisiacich s tvorbou stratégie a procesmi smerujúcimi k napĺňaniu stanovených cieľov Majiteľom spoločnosti
 • Komunikáciu s domácimi a zahraničnými zákazníkmi – účasť na obchodno-technických rokovaniach; spracovanie dopytov; príprava podkladov pre uzatvorenie zmluvy vrátane záruk a poistení; v prípade potreby spolupráca so špecialistami obchodného práva a bankovníctva
 • Zodpovednosť za uzatvorenie zmlúv / objednávok a ich dodatkov so zákazníkom
 • Vedenie projektov – koordinácia a prideľovanie úloh Projektovým manažérom tak, aby projekty boli materiálne, personálne aj finančne zabezpečené, tiež Office Managerovi, Účtovníkovi a Správcovi majetku; riadenie a rozvoj zvereného tímu
 • Objednávanie zmluvne dohodnutých výrobkov a služieb
 • Reportovanie na pravidelných poradách Majiteľovi spoločnosti
 • Zodpovednosť za dodržanie dodacích termínov a v prípade potreby zabezpečenie úprav podpísaných kúpnych zmlúv, zmlúv o dielo, respektíve potvrdených objednávok
 • Samostatné riešenie všetkých reklamačných a iných kvalitatívnych problémov
 • Vyhodnotenie správy po ukončení projektu po stránke ekonomickej
 • Spracovanie databázy o konkurenčných cenách, zmluvných vzťahoch a iných dokumentoch nevyhnutých pre obchodné činnosti
 • Zodpovednosť za podklady pre vystavenie faktúr a iných účtovných a daňových podkladov, ich archiváciu, vystavovanie dobropisov a ťarchopisov
 • Vymáhanie pohľadávok od zákazníkov
 • Zodpovednosť za odovzdanie technickej dokumentácie, sprievodnej dokumentácie, návodov, noriem, ak je to zmluvne požadované
 • Manažment záručného a pozáručného servisu v rámci projektov v zmysle dohodnutých zmlúv (vrátane školiacich činností a poradenstva)
 • Zabezpečenie vykonania previerky stavebnej pripravenosti k montáži u zákazníka pred zahájením montáže; organizačná príprava realizácie prác vykonávania funkčných a garančných skúšok a prebratia zariadenia zákazníkom

Requirements / Požiadavky

 • ​Stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie
 • Minimálne 10 rokov odbornej praxe vo výrobnej spoločnosti a minimálne 3 roky riadiacich skúseností
 • Výrobno-technické znalosti
 • Znalosť noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015
 • Aktívna znalosť anglického alebo nemeckého jazyka (úroveň B2)
 • PC užívateľ – znalosť Microsoft Office a Recru výhodouVodičský preukaz sk. B
 • Obchodné a ekonomické zručnosti
 • Strategické myslenie
 • Inovatívnosť
 • Komunikačné zručnosti
 • Analytické schopnosti a úsudok

Information about salary / Informácia o mzde

5.000 EUR / mesiac alebo dohodou.

Výsledná mzda bude stanovená na základe skúseností a seniority vybraného kandidáta.

To find out more about this opportunity, please, contact us for a confidential discussion.


Before sending us your message, please, read and confirm the Consent on processing your personal data.

This project is managed by:

Katarína BITTALOVÁ
bittalova@arthur-hunt.sk

Recent Open projects

Thank you for your interest to cooperate on your further career development with our company. By sending your CV, you are giving us opportunity to find out about your professional experience and knowledge. In case of a suitable project in the future, we will be happy to contact you.


Before sending us your message, please, read and confirm the Consent on processing your personal data.