Lekár

Region / Región

Required language / Požadovaný jazyk

Client company / Informácie o spoločnosti

Našim klientom je spoločnosť, ktorá je vedúcim prevádzkovateľom kúpeľníctva a hotelierstva na Slovensku.

Main tasks / Hlavné úlohy

 • Vykonávanie vstupných, kontrolných a výstupných vyšetrení, ordinovanie pomocných vyšetrení, stanovovanie individuálneho liečebného programu
 • Spracovanie zdravotnej dokumentácie v elektronickej a papierovej forme
 • Posudzovanie indikácie kúpeľnej liečby
 • Spolupráca so Zdravotnou sestrou ako aj s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi
 • Dodržiavanie zásad účelnej farmakoterapie, hygienických a protiepidemických noriem
 • Podieľanie sa na zdravotnej výchove kúpeľných pacientov
 • Aktívne zapájanie sa do prednáškovej činnosti
 • Spolupráca s Vedúcim lekárom, Vedúcim fyzioterapeutom
 • Vykonávanie lekárskych pohotovostných služieb

Requirements / Požiadavky

 • Atestovaný lekár, preferovaná je špecializácia v odbore Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Reumatológia, prípadne Ortopédia, Neurológia, Interná medicína alebo Všeobecné lekárstvo
 • Práca je vhodná aj pre absolventov Lekárskej fakulty, s predpokladom zaradenia do špecializačného štúdia v odbore Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • Aktívna znalosť slovenského alebo českého jazyka
 • Znalosť cudzieho jazyka (nemčiny, angličtiny alebo ruštiny) je vítaná
 • Profesionálne vystupovanie
 • Príjemná komunikácia a trpezlivosť
 • Empatický, citlivý prístup
 • Samostatnosť
 • Zodpovednosť

Information about salary / Informácia o mzde

Výsledná mzda bude stanovená na základe skúseností a seniority vybraného kandidáta.

To find out more about this opportunity, please, contact us for a confidential discussion.


Before sending us your message, please, read and confirm the Consent on processing your personal data.

This project is managed by:

Jana SCHELLINGOVÁ
jana.schellingova@arthur-hunt.sk

Recent Open projects

Thank you for your interest to cooperate on your further career development with our company. By sending your CV, you are giving us opportunity to find out about your professional experience and knowledge. In case of a suitable project in the future, we will be happy to contact you.


Before sending us your message, please, read and confirm the Consent on processing your personal data.