Business Development Manager / pre oblasť finančných produktov

Sector / Sektor

Region / Región

Required language / Požadovaný jazyk

English

Client company / Informácie o spoločnosti

Naším klientom je popredná spoločnosť v oblasti finančného poradenstva a sprostredkovania finančných služieb a produktov.

Main tasks / Hlavné úlohy

 • Rozvíjanie biznisu spoločnosti v nových krajinách; hľadanie nových obchodných príležitostí
 • Budovanie a rozširovanie distribučných kanálov v súlade so stratégiou spoločnosti
 • Účasť na riadení spoločnosti, spoluzodpovednosť za strategické rozhodnutia (komunikácia priamo s predstavenstvom spoločnosti)
 • Reportovanie Výkonnému riaditeľovi spoločnosti
 • Komunikácia so súčasnými obchodnými partnermi spoločnosti
 • Aktívne rozširovanie siete Obchodníkov v rámci spoločnosti
 • Monitoring trhu a konkurencie – prinášanie inovatívnych riešení
 • Vedenie obchodných stretnutí, vyjednávanie obchodných podmienok, udržiavanie obchodných štandardov
 • Optimalizovanie obchodnej stratégie spoločnosti s cieľom maximalizácie vybraných ukazovateľov
 • Zastrešovanie marketingových aktivít a projektov spoločnosti
 • Aktívna účasť na obchodných stretnutiach, seminároch a prezentáciách spoločnosti a jej dcérskych spoločností
 • Aktívna komunikácia so zástupcami spoločnosti na všetkých úrovniach manažmentu
 • Reprezentácia spoločnosti a zodpovednosť za obchodné výsledky jemu pridelených projektov
 • Manažovanie činnosti zamestnancov v rámci pobočiek / dcérskych spoločností
 • Supervízia jednotlivých kľúčových projektov
 • Koordinácia obchodných a realizačných aktivít firmy
 • Zodpovednosť za obchodnú, personálnu a projektovú stránku riadenia pridelených úloh
 • Dohľad nad dodržiavaním stanovenej firemnej etikety, predpisov, procesov a štandardov spoločnosti

Requirements / Požiadavky

 • Vysokoškolské vzdelanie
 • Minimálne 5-ročná prax na obdobnej pozícii v oblasti obchodu s finančnými produktami,
 • Predchádzajúca pracovná skúsenosť zo spoločnosti pôsobiacej v oblasti sprostredkovania finančných produktov a služieb / finančného poradenstva
 • Aktívna znalosť anglického jazyka
 • PC užívateľ
 • Vodičský preukaz sk. B
 • Zdravá ambicióznosť
 • Ochota cestovať
 • Komunikatívnosť; vyjednávacie a argumentačné schopnosti
 • Analytické a strategické myslenie
 • Organizačné a riadiace schopnosti
 • Samostatnosť a rozhodnosť
 • Orientácia na výsledky
 • Odolnosť voči stresu

Information about salary / Informácia o mzde

3 500 EUR/mesiac

Výsledná mzda bude stanovená na základe seniority a skúseností vybraného kandidáta.

To find out more about this opportunity, please, contact us for a confidential discussion.


Before sending us your message, please, read and confirm the Consent on processing your personal data.

This project is managed by:

Jana SCHELLINGOVÁ
jana.schellingova@arthur-hunt.sk

Recent Open projects

Thank you for your interest to cooperate on your further career development with our company. By sending your CV, you are giving us opportunity to find out about your professional experience and knowledge. In case of a suitable project in the future, we will be happy to contact you.


Before sending us your message, please, read and confirm the Consent on processing your personal data.